ZARZĄDZENIE 12/2019/2020 DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie 12 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

z dnia 05.05.2020 rok

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 91, 61 oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz treść rozporządzenia...więcej