NICE TO MEET YOU, EUROPE - WYNIKI

Wyniki rekrutacji do przedsięwzięcia „Nice to meet you, Europe” realizowanego w ramach programu ponadnarodowej mobilności uczniów dostępne są w zakładce dokumenty.