NICE TO MEET YOU, EUROPE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu "Nice to meet you, Europe" realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" dostępny jest w zakładce dokumenty.