ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik 1 Tabela opłat za odpowiednie posiłki w poszczególnych placówkach

Placówka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 13 Rodzaj posiłku Koszty zakupu art. spożywczych do przygotowania posiłków Dodatkowe koszty przygotowania posiłków Całkowity koszt przygotowania posiłków

MP - 61
ul. Karliczka

śniadanie 1,50 1,85 3,35
obiad 3,00 3,70 6,70
podwieczorek 1,50 1,85 3,35

MP - 91
ul. Adama

śniadanie 1,50 1,85 3,35
obiad 3,00 3,70 6,70
podwieczorek 1,50 1,85 3,35

SP - 51
ul. Przyjazna 7a

śniadanie 2,00 1,85 3,85
obiad 2,50 3,70 6,20
podwieczorek 1,50 1,85 3,35
Cena całkowita 6,00 7,40 13,40