ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach informuje o naborze uzupełniającym do 4 klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – dziewcząt (Bożena Jamborska, Marek Jamborski) w roku szkolnych 2019/2020.

Zapraszamy rodziców wraz z zainteresowanymi dziećmi na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach:

  • piłka siatkowa - 16 maja 2019 w godzinach 17.00 – 18.00 (mała sala gimnastyczna SP 51)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego - (wniosek dostępny w sekretariacie lub na stornie internetowej szkoły)
  • zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz dokumenty.