MIĘDZYNARODOWE BADANIE OSIĄGNIĘĆ MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH

TIMSS 2019 – międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych

Szanowni Państwo informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzone międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study).

Jest ono prowadzone co 4 lata i obejmuje uczniów klasy czwartej. Spośród ośmiu oddziałów klas czwartych do badania wylosowano klasy 4d i 4h.

Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięcia w kilkudziesięciu krajach, także w Polsce.

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obok badania PISA, TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym badaniem edukacyjnym. Jest to też badanie o najdłuższej tradycji: przeprowadzono je w latach: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło 41 krajów, w 2007 roku – 48 krajów, w 2011 – 63 kraje, w 2015 roku – 49 krajów. Polska wzięła do tej pory udział w TIMSS dwukrotnie – w roku 2011 i 2015

Należy podkreślić, że:

  • wyniki badania TIMSS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów,
  • organizatorzy badania nie ujawniają tożsamości biorących w nim udział szkół,
  • realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksie Cywilnym.

TIMSS bada poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych.