REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 znajdą Państwo pod adresem:

Szkoły podstawowe (katowice.eu)