REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach.

Załącznik - lista przyjętych... więcej.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH MIASTO KATOWICE JEST ORGANEM PROWADZĄCYM.

LP

CZYNNOŚĆ

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 9 marca 2020

do 13 marca 2020

 
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 marca od godz. 9.00

do 27 marca do godz. 15.00

od 6 lipca 2020 od godz. 9.00

do 9 lipca do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 marca od godz. 8.00

do 31 marca do godz. 15.00

od 8 lipca 2020 od godz. 8.00

do 13 lipca do godz. 10.00

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17 kwietnia 2020 godz. 15.00

27 lipca 2020 godz. 13.00

5 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia 2020 godz. 9.00

do 27 kwietnia 2020 do godz. 15.00

od 27 lipca 2020 godz. 13.00

do 30 lipca 2020 do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 2020 godz. 9.00 3 sierpnia godz. 9.00

Kryteria rekrutacji na rok szk. 2020/21 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 783/2020 PREZYDENTA M. KATOWICE Z DN. 29.01.2020.

Kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej: https://katowice.nabory.pl/

Dyrekcja SP 51