OBIADY - PAŹDZIERNIK

Cena obiadów w październiku wynosi:

  • Dzieci: 3,00 x 23 dni = 69,00 zł
  • Nauczyciele: 5,41 x 23dni = 124,43 zł
  • Zerówka/przedszkole: 5zł x 23 dni = 115 zł

Wpłatę należy uiścić z góry za cały miesiąc w terminie 1-5-tym października włącznie.

Osoby, które zgłaszały nieobecność we wrześniu, otrzymają informację mailową o kwocie, którą należy pomniejszyć przy wpłacie za październik. Jeżeli ktoś nie podał maila, proszony jest o kontakt telefoniczny.

Proszę o informowanie intendenta o wszelkich zmianach, nieobecnościach czy rezygnacji (karta rezygnacji - strona internetowa zakładka Dokumenty). WAŻNE: Opłata dotyczy planowanych posiłków, a uczniowie są wpisani na stałą listę, według której planuje się zakup towaru. Nie zgłoszona nieobecność bez względu na powód podlega opłacie.

Informacja dla zainteresowanych

W celu skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy dopełnić poniższe warunki:

  • Zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie zapisania na obiady i regulaminem stołówki (druk dostępny u intendenta i na stronie internetowej szkoły). Wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (intendentce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00) KARTY I KLAUZULE.
  • Dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  • Wpłatę za obiady należy dokonać z góry za całość między 1-5 dniem miesiąca, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej.