OBIADY - GRUDZIEŃ

Cena posiłków w grudniu (02 - 20) 2019 wynosi:

  • Obiad uczniowski: 4,00 x 15 dni = 60,00 zł
  • Obiad nauczycielski: 7,70 x 15 dni = 115,50 zł
  • Oddział Przedszkolny: 6 zł x 16 dni = 96,00 zł (02 - 23.12.2019)

Wypadają: 3 poniedziałki, 3 wtorki, 3 środy, 3 czwartki, 3 piątki.

Płatność w dniach od 1 do 5 – tego dnia miesiąca z góry za cały wyłącznie jeden miesiąc. Proszę nie pomniejszać opłaty i nie zaokrąglać. Brak wpłaty będzie skutkował wstrzymaniem wydawania posiłku, do czasu okazania potwierdzenia wpłaty, a w trudniejszych przypadkach wykreśleniem z listy.

Informacja o pomniejszeniu opłaty lub zwiększeniu wysyłana jest na bieżąco e mailem.

Brak odwołania obiadów, powoduje naliczanie należności, z powodu zwiększonej ilości zakupionego towaru i braku wiedzy o jego pomniejszeniu.

Wycieczki kilkudniowe lub całodniowe, bez możliwości skorzystania z obiadu (czyli do 14:15), zgłaszamy tydzień wcześniej lub samodzielnie odliczamy z opłaty zaznaczając w tytule przelewu. Zgłoszenia pozostają w gestii rodziców, gdyż nie wszyscy korzystający z posiłku wyjeżdżają.