OBIADY - PAŹDZIERNIK

Cena posiłków w październiku wynosi:

  • Obiad uczniowski: 4,00 x 23 dni = 92,00 zł
  • Obiad nauczycielski: 7,70 x 23 dni = 177,10 zł
  • Oddział Przedszkolny: 6 zł x 23 dni = 138,00 zł

Wypadają: 4 poniedziałki, 5 wtorków, 5 śród, 5 czwartków, 4 piątki.

Płatność w dniach od 1 do 5 – tego dnia miesiąca z góry za cały wyłącznie jeden miesiąc. Proszę nie pomniejszać opłaty i nie zaokrąglać. Brak wpłaty będzie skutkował wstrzymaniem wydawania posiłku, do czasu okazania potwierdzenia wpłaty, a w trudniejszych przypadkach wykreśleniem z listy.

Nadpłata za zgłoszone nieobecności we wrześniu zostanie zwrócona na podane konta.

Brak odwołania obiadów, powoduje naliczanie należności, z powodu zwiększonej ilości zakupionego towaru i braku wiedzy o jego pomniejszeniu.

Wycieczki kilkudniowe lub całodniowe, bez możliwości skorzystania z obiadu, zgłaszamy tydzień wcześniej – w gestii rodziców, gdyż nie wszyscy korzystający z posiłku wyjeżdżają.