OBIADY - LISTOPAD

Cena obiadów (5-9;13-16;19-23;26-30) wynosi:

  • Dzieci: 3,00 x 19 dni =57,00 zł
  • Nauczyciele: 5,41 x 19dni = 102,79zł
  • Zerówka / przedszkole: 5zł x 19 dni = 95 zł (bez 2.XI.)

Wpłatę należy uiścić z góry za cały miesiąc w terminie 1-5-tego listopada włącznie.

  • 2.XI. dzień wolny od zajęć lekcyjnych (wyłącznie na dodatkowe zapisy u intendenta i za dodatkową opłatą).
  • 1 i 12.XI. dzień wolny od pracy

Osoby, które zgłaszały nieobecność w październiku, otrzymają informację mailową o kwocie, którą należy pomniejszyć przy wpłacie za listopad. Jeżeli ktoś nie podał maila, proszony jest o kontakt telefoniczny.

Proszę o informowanie intendenta o wszelkich zmianach, nieobecnościach czy rezygnacji (karta rezygnacji - strona internetowa). WAŻNE: Opłata dotyczy planowanych posiłków, a uczniowie są wpisani na stałą listę, według której planuje się zakup towaru. Nie zgłoszona nieobecność bez względu na powód podlega opłacie.

Informacja dla zainteresowanych

W celu skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy dopełnić poniższe warunki:

  • Zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie zapisania na obiady i regulaminem stołówki (druk dostępny u intendenta i na stronie internetowej szkoły). Wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (intendentce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00) KARTY I KLAUZULE.
  • Dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  • Wpłatę za obiady należy dokonać z góry za całość między 1-5 dniem miesiąca, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej.