OBIADY - WRZESIEŃ

Obiady abonamentowe ruszają od drugiego tygodnia września (09 - 30)

Uwaga: od 2 września zmienia się nazwa szkoły, cena jednostkowa posiłków oraz numer rachunku bankowego. W celu zapisania ucznia na obiady należy wypełnić dokumenty w biurze intendenta. Dokumenty: karta zapisu na obiady i klauzula, a także kwestionariusz rezygnacji na stronie internetowej nie są jeszcze zaktualizowane.

Cena posiłków we wrześniu wynosi:

  • Obiad uczniowski: 4,00 x 16 dni =64,00 zł
  • Obiad nauczycielski: 6,41 x 16dni = 102,56 zł
  • Oddział Przedszkolny: 6 zł x 21 dni = 126,00 zł

Zapisy i płatność do 5 września.

W celu skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej od 9 września należy dopełnić poniższe warunki:

  • Zapoznać się z regulaminem stołówki i wypisać czytelnie drugą część KARTY ZAPISU NA OBIADY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (intendentce od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 - 15.00. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentki do 5 września).
  • KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2019/2020. Dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  • Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o osobiste dostarczenie decyzji oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.