WYNIKI NABORU - OSTATECZNA LISTA

OSTATECZNA LISTA DZIEWCZĄT, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNE WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ W ROK SZKOLNY 2018/2019

Ostateczna lista przyjętych dziewcząt do oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa znajduje się w sekretariacie szkoły.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego (oświadczenie składamy w sekretariacie)

Komisja Rekrutacyjna:

Przewodnicząca: mgr Krystyna Czubiak
Nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Katarzyna Forajter, mgr Marek Jamborski
Pedagog szkolny: mgr Magdalena Grześkowiak