POGOTOWIE JĘZYKOWE

Zajęcia dodatkowe:

A. Pacuła-Lesik
Wtorek - 13.45 - 14.30

E. Herbst
Wtorek - 12.45 - 13.30

G. Sitko
Poniedziałek - 13.45 - 14.30

K. Struziak
Środa - 14.30 - 15.15

A. Włodyka
Środa - 14.40 - 15.25

M. Dudek
Piątek - 14.40 - 15.25