WYNIKI NABORU

LISTA DZIEWCZĄT, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNE WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ W ROK SZKOLNY 2018/2019.

Lista dziewcząt zakwalifikowanych do oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa znajduje się w sekretariacie szkoły.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydata, woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego - oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej w dniach od 10 – 13 kwietnia w sekretariacie szkoły (druk dostępny na stronie internetowej szkoły, bądź w sekretariacie szkoły).

Osoby, które zdały test lecz liczba osiągniętych punktów okazała się niewystarczająca będą mogły wziąć udział w naborze uzupełniającym i zostały wpisane na listę rezerwową. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 17 MAJA (CZWARTEK NA GODZINĘ 16.30). Szczegóły dotyczące wyników dostępne u Pana mgr Marka Jamborskiego lub w sekretariacie szkoły.

Do klasy pozostało jeszcze 4 – 6 miejsc wolnych w zależności od ilości przyjętych chłopców – klasa może liczyć maksymalnie 29 osób.

Komisja Rekrutacyjna:

Przewodnicząca: mgr Krystyna Czubiak
Nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Katarzyna Forajter, mgr Marek Jamborski
Pedagog szkolny:
mgr Magdalena Grześkowiak