WYNIKI NABORU

LISTA DZIEWCZĄT, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNE WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ W ROK SZKOLNY 2018/2019.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydata, woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego - oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej w dniach od 10 – 13 kwietnia w sekretariacie szkoły (druk dostępny na stronie internetowej szkoły, bądź w sekretariacie szkoły).

 1. Domagała Klaudia
 2. Grzechnik Martyn
 3. Jaworska Maja
 4. Mięgoć Maja
 5. Pinkawa Dorota
 6. Przepióra Agata
 7. Smoleń Dominika
 8. Tomczok Aleksandra
 9. Włosek Anna
 10. Żuraw Nikola

Osoby, które zdały test lecz liczba osiągniętych punktów okazała się niewystarczająca będą mogły wziąć udział w naborze uzupełniającym i zostały wpisane na listę rezerwową. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 17 MAJA (CZWARTEK NA GODZINĘ 16.30). Szczegóły dotyczące wyników dostępne u Pana mgr Marka Jamborskiego lub w sekretariacie szkoły.

LISTA REZERWOWA

(do klasy pozostało jeszcze 4 – 6 miejsc wolnych w zależności od ilości przyjętych chłopców – klasa może liczyć maksymalnie 29 osób).

 1. Drożdż Daria
 2. Kantor Wiktoria
 3. Niedziela Martyna
 4. Rychlicka Wiktoria
 5. Volny Matylda

Komisja Rekrutacyjna:

Przewodnicząca: mgr Krystyna Czubiak
Nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Katarzyna Forajter, mgr Marek Jamborski
Pedagog szkolny:
mgr Magdalena Grześkowiak