WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OPRACOWANE PRZEZ PZPS

W przypadku jeśli uczeń lub uczennica rozpoczęli naukę rok wcześniej (niż w wieku 7 lat) należy zmniejszyć kryterium punktowe 30 pkt na każdy rok.