TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wywiadówki ogólnoszkolne
12, 13 września 2017
28, 29 listopada 2017
23, 24 stycznia 2018
24, 25 kwietnia 2018
19, 20 czerwca 2018

Indywidualne konsultacje dla rodziców czwartki (17.00 - 18.00)
26 października 2017
14 grudnia 2017
22 marca 2018
24 maja 2018

Posiedzenia Rady Rodziców
18 września 2017
21 listopada 2017
22 stycznia 2018
23 kwietnia 2018
18 czerwca 2018