Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2016 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z dnia 29 stycznia 2016r.

zmieniające Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej.

Na podstawie art. 67a ust. 3 z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1

 W Zarządzeniu Nr 1/2013/2014 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej § 3 pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie:

 „§ 3”

  1. Dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla pracowników wynosi 5,69 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku,
  1. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych którym przyznano świadczenie socjalne w formie 3 posiłków dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi – 7,69 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku,

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2016r.