WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Oddział przedszkolny integracyjny (3-5 latki) - p. M. Siedlecka – budynek SP 51

Oddział przedszkolny integracyjny (6 latki) - p. K. Pierzchała- budynek SP 51

Oddział przedszkolny (3-4 latki) - p. B. Markowska – budynek MP 61

Oddział przedszkolny (4-5 latki) - p. D. Sikora – budynek MP 61

Oddział przedszkolny (5 latki) - p. D. Kempa – budynek MP 61

Oddział przedszkolny (6 latki) - p. M. Sikora – budynek MP 61

Oddział przedszkolny (3 latki) - p. A. Stawowiak – budynek MP 91

Oddział przedszkolny integracyjny (3-4 latki) - p. K. Mierzwa – Zajac- budynek MP 91

Oddział przedszkolny integracyjny (4-5 latki) - p. A. Puszczyńska - budynek MP 91

Oddział przedszkolny integracyjny (4-5 latki) - p. J. Weissgerber - budynek MP 91

Oddział przedszkolny integracyjny (5-6 latki) - p. K. Karbowiak – budynek MP 91

Oddział przedszkolny (6 latki) - p. A. Ślizień - budynek MP 91

Klasa I a integracyjna - p. B. Pędzik

Klasa 1b integracyjna - p. I. Kozak

Klasa 1c - p. A. Kuśmierska

Klasa 1d - p. A. Frackowiak

Klasa 2a integracyjna - p. K. Rojek

Klasa 2b integracyjna - p. B. Mańdok

Klasa 2c - p. U. Mastalerz

Klasa 2d - p. B. Korejwo

Klasa 3a integracyjna - p. D. Michalik

Klasa 3b integracyjna - p. B. Kramarz

Klasa 3c - p. A. Wesołowska

Klasa 3d - p. E. Gucka-Goryczka

Klasy IV – VIII

Klasa 4a integracyjna - p. M. Jakubiec

Klasa 4b integracyjna - p. J. Strzybny

Klasa 4c - p. K. Cyba –Lisowska

Klasa 5a integracyjna - p. E. Białek

Klasa 5b integracyjna - p. W. Zalas

Klasa 5c integracyjna - p. E. Kremer

Klasa 5d sportowa - p. Z. Kunka

Klasa 5e - p. B. Tabiś

Klasa 5f - p. N. Siczek

Klasa 5g - p. A. Rychlińska

Klasa 5h - p. M. Grzesik

Klasa 6a integracyjna - p. G. Skrobisz

Klasa 6b - p. B. Żurek

Klasa 6c - p. A. Szymczyk

Klasa 6d sportowa - p. K. Forajter

Klasa 6e - p. E. Teresińska

Klasa 6f - p. A.Słaboń

Klasa 6g - p. K. Rola

Klasa 6h - p. G. Sitko

Klasa 7a integracyjna - p. K. Kamizela

Klasa 7b integracyjna - p. J. Malcher

Klasa 7c - p. A. Włodyka

Klasa 7d sportowa - p. P. Siedlecki

Klasa 7e - p. A. Rzeżawska

Klasa 7f - p. J. Hellman

Klasa 8a integracyjna - p. B. Sośnierz

Klasa 8b - p. M. Kura

Klasa 8c - p. E. Herbst

Klasa 8d sportowa - p. J. Forajter

Klasa 8e - p. N. Marzec