KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami Konsultacje indywidualne z rodzicami

2 – 3 września 2021 (kl. 1 i kl.4-6)
7 - 8 września 2021 (kl. 2-3 i 7-8)

 
  26 – 27 października 2021 (wt/śr)
23 – 24 listopada 2021 (wt/śr)  
 

11 – 12 stycznia 2022 (wt/śr)
1 miesiąc przed klasyfikacją śródroczną

1 – 2 lutego 2022 (wt/śr)  
  15 – 16 marca 2022 (wt/śr)
26 – 27 kwietnia 2022 (wt/śr)  
 

16 – 17 maja 2022 (pn/wt)
1 miesiąc przed klasyfikacją roczną

21 – 22 czerwca 2022 (wt/śr)  

PLANOWANE TERMINY KLASYFIKACJI:

10 lutego 2022 (czw) – klasyfikacja śródroczna
14 czerwca 2022 ( wt ) – klasyfikacja roczna

DNI WOLNE:

23 – 31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna
14 – 27 lutego 2022 – ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna
24 czerwca 2022 – zakończenie roku szkolnego
25 VI – 31 VIII 2022 wakacje

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
(świetlica uruchomiona na wcześniej zgłoszone wnioski rodziców – wnioski proszę składać najpóźniej na tydzień przed dniem wolnym)

12 listopada 2021 (piątek po Święcie Niepodległości)
7 stycznia 2022 (piątek po święcie Trzech Króli)
2 maja 2022 (poniedziałek pomiędzy świętami 1 i 3 maja)
24, 25, 26 maja 2022 (wt, śr, czw - dni egzaminu ósmoklasistów)
17 czerwca 2022 (piątek po święcie Bożego Ciała)