KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami (WT, ŚR)
Rada Rodziców (PN)

Konsultacje indywidualne z rodzicami (WT, ŚR)

6, 7 września 2022 (wt/śr)
19 września 2022 (pn) godz. 17.00 Rada Rodziców

 

15, 16 listopada 2022 (wt/śr)
14 listopada 2022 (pn) Rada Rodziców

 
 
 

13, 14 grudnia 2022 (wt/śr)
Przewidywane oceny śródroczne

 

10, 11 stycznia 2023 (wt/śr)
9 stycznia 2023 (pn) Rada Rodziców

 

 

   14, 15 marca 2023 (wt/śr)

18, 19 kwietnia 2023 (wt/śr)
17 kwietnia 2023 (pn) Rada Rodziców

 
 
   

15, 16 maja 2023 (pn/wt)
Przewidywane oceny roczne

I półrocze 1. 09. 2022 – 12.01. 2023

Przewidywane oceny śródroczne: 15.12.2022 (konsultacje ind. 13/14. 12. 2022)
Klasyfikacja śródroczna – konferencja 12. 01.2023 (czw)

II półrocze 13.01.2023 – 23.06.2023

Przewidywane oceny roczne: 16. 05.2023 (konsultacje ind. 15/16. 05.2023)
Klasyfikacja roczna – konferencja 13. 06.2023 (wt)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/23

3 dni egzaminu ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja 2023 (wt, śr, czw) oraz:

Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole pozytywnie zaopiniowany przez RP i RR
1 listopada 2022 r. wtorek Wszystkich Świętych 31 października 2022 /poniedziałek/
3 maja 2023 r. środa Święto Konstytucji 3 Maja 2 maja 2023 wtorek
8 czerwca 2023 r. czwartek Boże Ciało 9 czerwca 2023 r. - piątek

KALENDARZ SZKOLNY MEiN 2022/2023

1 września 2022 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
14 października 2022 r. /piątek/ Dzień Komisji Edukacji Narodowej DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
6 stycznia 2023 r. /piątek/ Święto 3 Króli  
16 – 29 stycznia 2023 FERIE ZIMOWE § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.16 – 29 stycznia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. Zm.).
23, 24, 25 maja 2023 (wt, śr, cz) Egzamin ósmoklasisty Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
23 czerwca 2023 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).