KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020

Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2020

Ferie zimowe
01 – 14 lutego 2021

Wiosenna przerwa świąteczna
01 - 06 kwietnia 2021

Egzamin ósmoklasisty
16 czerwca 2021 - język polski
17 czerwca 2021 - matematyka
18 czerwca 2021 - języki obce

Dodatkowy termin egzaminu
25 maj 2021- język polski
26 maj 2021 - matematyka
27 maj 2021 - języki obce

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 października 2020
2 listopada 2020
25, 26, 27 maja 2021
4 czerwca 2021

Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2021