KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017

Ferie zimowe
29 stycznia - 11 lutego 2018

Koniec I półrocza
22 stycznia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018

Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca 2018

Ferie letnie
 23 czerwca 2018 - 31 sierpnia 2018

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych
18 - 20 kwietnia 2018 dni egzaminu gimnazjalnego
30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
2 maja 2018 (środa)
4 maja 2018 (piątek)
1 czerwca 2018 (piątek)