KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2018

Ferie zimowe
11 - 24 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny
10 - 12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty
15 - 17 kwietnia 2019

Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2019

Ferie letnie
22 czerwca 2019 - 31 sierpnia 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018
10 - 12 kwietnia 2019 dni egzaminu gimnazjalnego
15 - 17 kwietnia 2019 dni egzaminu ósmoklasisty
2 maja 2019