STYPENDIA SZKOLNE

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2023/2024

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą w dniach: od 05.09.2023 do 15.09.2023 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 600 zł netto na jedną osobę w rodzinie, nie wlicza się w nie świadczenie 500+ oraz 300+.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się:

  • na stronie internetowej szkoły (zakładka Dokumenty)
  • w gabinecie pedagoga szkolnego

Przyjmowanie wniosków

Wnioski można odebrać w gabinecie pedagoga szkolnego, będą również odbierane w gabinecie pedagoga szkolnego w godzinach pracy. Wszystkie dokumenty należy umieścić w jednej koszulce.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z pedagogiem (Małgorzata Grela).